info@skfpartner.poznan.pl

Wybieram Sport oraz Promocja Zimowych Dyscyplin Sportu 2015


REALIZACJA DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH PSYCHOPROFILAKTYKĘ Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO -REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
MIASTA POZNANIA
 

Nazwa zadania 
CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE „WYBIERAM SPORT”
  oraz PROMOCJA ZIMOWYCH DYSCYPLIN SPORTU Z INTEGRACJĄ PSYCHOPROFILAKTYKI

Zaczynamy po raz kolejny programy profilaktyczne, jak co roku naszym głównym partnerem jest Urząd Miasta Poznania od którego otrzymaliśmy dotacje na cały 2015 rok

Cel zadania: 

1.Nauka jazdy na nartach i snowboardzie oraz wzbudzenie zainteresowania sportami zimowymi. 
2.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością ruchową i połączonych z zajęciami psychoprofilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. 
3.Propagowanie i upowszechnianie sportów zimowych i letnich wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu. 
4.Wskazywanie elementów bezpieczeństwa wynikających z korzystania z fachowej kadry instruktorskiej realizującej szkolenia narciarskie i snowboardowe. 
5.Edukacja podstawowych zasad zachowania się w społeczeństwie poprzez utrwalanie bezpiecznych zachowań na stoku.
6.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością sportową i zabawami intelektualnymi 
7.Zniesienie barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości,
8.Nauka wspólnego spędzania czasu i zabawy.