info@skfpartner.poznan.pl

Wybieram Sport

DZIĘKI DOTACJI URZĘDU MIASTA POZNANIA MOŻEMY REALIZOWAĆ ZADANIE PUBLICZNE [...]

REALIZACJA DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH PSYCHOPROFILAKTYKĘ Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO -REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
MIASTA POZNANIA


Nazwa zadania
CAŁOROCZNE ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE „WYBIERAM SPORT”


Cel zadania:
1.Nauka jazdy na nartach i snowboardzie oraz wzbudzenie zainteresowania sportami zimowymi.
2.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością ruchową i połączonych z zajęciami psychoprofilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.Propagowanie i upowszechnianie sportów zimowych i letnich wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu.
4.Wskazywanie elementów bezpieczeństwa wynikających z korzystania z fachowej kadry instruktorskiej realizującej szkolenia narciarskie i snowboardowe.
5.Edukacja podstawowych zasad zachowania się w społeczeństwie poprzez utrwalanie bezpiecznych zachowań na stoku.
6.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością sportową i zabawami intelektualnymi
7.Zniesienie barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości,
8.Nauka wspólnego spędzania czasu i zabawy.

Szczegółowy opis zadania:
W latach 2008-2013 realizując projekty dotyczące profilaktyki i aktywności sportowej nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi skupiającymi dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych nałogami: w tym świetlice osiedlowe, parafialne, stowarzyszenia związane z problemem alkoholowym. Nasze doświadczenie związane z profilaktyką nałogów pozwala nam twierdzić, że potrafimy wskazać alternatywę różnych form spędzania wolnego czasu. W zadaniu przewidujemy uczestnictwo 130 osób tygodniowo. Rekrutując beneficjentów staramy się rozszerzać nasze działania o nowe podmioty kwalifikujące się do programu. Każdy uczestnik będzie brał udział w przynajmniej 28. cotygodniowych zajęciach narciarskich lub snowboardowych. Zajęcia odbywać się będą pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej mającej bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Przewidujemy 1 instruktora na 10. osobową grupę narciarską oraz 1 instruktora na 6. osobową grupę snowboardową. Zajęcia odbywać się będą od stycznia do maja oraz od października do grudnia 2013. Jednostka lekcyjna trwa 50 min. Współpracujemy z psychologiem, który stworzył plan zajęć profilaktycznych. Każdy uczestnik bierze udział w co najmniej siedmiu zajęciach terapeutycznych. Zajęcia przeprowadzane są w siedzibach beneficjentów lub w sali przy stoku narciarskim na ul. Wiankowej 2. Letnie zajęcia odbywać się będą od początku maja do końca września. Przygotowaliśmy bogatą letnią ofertę dla dzieci i młodzieży. Latem zostaną zorganizowane między innymi takie zajęcia jak:
- zajęcia na rowerach
– wycieczki rowerowe
– tereny maltańskie
- zajęcia na eko rowerach
- rozgrywki Mini Golfa
- zjazdy na pontonach
- zjazdy na letnim torze saneczkowym
- zajęcia na ściankach wspinaczkowych
- nauka prostych gier i zabaw na polu piknikowym

Zakładane rezultaty realizacji zadania:
1.Zdobycie umiejętności w jeździe na nartach oraz snowboardzie.
2.Kształtowanie u młodego człowieka bardziej optymistycznego spojrzenia na świat 3.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością ruchową i połączonych z zajęciami psychoprofilaktyki przeciwdziałania alkoholom.
4.Wytworzenie chęci sportowej rywalizacji i zmiana zachowania

wybieram_sport.jpg

wybieram_sport_2.jpg