info@skfpartner.poznan.pl

Promocja Zimowych Dyscyplin

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Poznania organizujemy kolejną edycję programu !!!!

REALIZACJA DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH PSYCHOPROFILAKTYKĘ Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO -REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
MIASTA POZNANIA
 


Nazwa zadania:

PROMOCJA ZIMOWYCH DYSCYPLIN SPORTU Z INTEGRACJĄ PSYCHOPROFILAKTYKI PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM NARKOMANII


Cel zadania: 
1.Nauka jazdy na nartach i snowboardzie oraz wzbudzenie zainteresowania sportami zimowymi. 
2.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością ruchową i połączonych z zajęciami psychoprofilaktyki rozwiązywania problemów narkotykowych. 
3.Propagowanie i upowszechnianie sportów zimowych i letnich wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu. 
4.Wskazywanie elementów bezpieczeństwa wynikających z korzystania z fachowej kadry instruktorskiej realizującej szkolenia narciarskie i snowboardowe. 
5.Edukacja podstawowych zasad zachowania się w społeczeństwie poprzez utrwalanie bezpiecznych zachowań na stoku.
6.Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością sportową i zabawami intelektualnymi 
7.Zniesienie barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości,
8.Nauka wspólnego spędzania czasu i zabawy.

Szczegółowy opis zadania:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej PARTNER realizuje zadanie w ramach dofinansowania z Urzędu Miasta Poznania.Szczególną uwagę zwracamy na właściwy dobór uczestników projektu, tj. młodzież w wieku szkolnym potencjalnie zagrożona problemem narkotykowym. W latach 2008-2013realizując projekty dotyczące profilaktyki i aktywności sportowej nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi skupiającymi dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych nałogami: w tym świetlice osiedlowe, parafialne, stowarzyszenia związane z problemem alkoholowym. Nasze doświadczenie związane z profilaktyką nałogów pozwala nam twierdzić, że potrafimy wskazać alternatywę różnych form spędzania wolnego czasu. W zadaniu przewidujemy uczestnictwo 180 osób tygodniowo. Rekrutując beneficjentów staramy się rozszerzać nasze działania o nowe podmioty kwalifikujące się do programu. Każdy uczestnik będzie brał udział w przynajmniej 28. cotygodniowych zajęciach narciarskich lub snowboardowych. Zajęcia odbywać się będą pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej mającej bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Przewidujemy 1 instruktora na 10. osobową grupę narciarską oraz 1 instruktora na 6. osobową grupę snowboardową. Zajęcia odbywać się będą od stycznia do marca oraz od października do grudnia 2014.

poznan.jpg