info@skfpartner.poznan.pl

Integracja rodzin zagrożonych problemem alkoholowym

Zakończenie Programu !!!![...]

          Ogólnym celem zadania była poprawa jakości relacji rodzinnych. Zorganizowanie ciekawych zajęć, wypełnionych aktywnością sportową i zabawami intelektualnymi. Zniesienie barier psychologicznych i podniesienie poczucia wartości rodziny. Integracja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację jej członków. Kształtowanie prawidłowego modelu rodziny. Propagowanie i upowszechnianie sportów letnich wśród rodzin, jako alternatywną formę spędzenia wolnego czasu. Edukacja podstawowych zasad zachowania się w społeczeństwie poprzez utrwalenie bezpiecznych zachowań. Nauka wspólnego spędzenia czasu i zabawy .Promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu poprzez organizację darmowych zajęć dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Zakładane cele zostały w pełni osiągnięte. Świadczy o tym między innymi  zaangażowanie ,frekwencja rodzin podczas zajęć.

           Stowarzyszenie Kultury Fizycznej PARTNER realizując  zadanie w obszarze OCHRONY I  PROMOCJI ZDROWIA, w tym realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. Zorganizowało zajęcia integrująco- edukacyjne dla rodzin. Realizowało projekty dotyczące profilaktyki i aktywności sportowej. Rekrutacja rodzin  odbywała się  przy pomocy organizacji zajmujących się problemem rodzin. Każda rodzina brała udział w przynajmniej ośmiu spotkaniach. Zajęcia odbywały się  w grupach ok. 20.osobowych czyli 4-5 rodzin

            Nad przebiegiem zajęć czuwali  instruktorzy-animatorzy, którzy otaczali opieką nasze rodziny. W sposób profesjonalny wskazali rodzicom jak poprzez sport i zabawę odbudować więzi rodzinne. W ten sposób chcieliśmy wyjść naprzeciw rodzinom nie udolnym wychowawczo, które potrzebują inicjatora do zabaw z własnymi dziećmi. Pragniemy pokazać rodzicom, że bez dużych nakładów finansowych można się wspaniale bawić.

 Rodziny brały udział w wielu interesujących zajęciach:

- Gry i zabawy logiczne na Polu Piknikowym,
- Ścianka Wspinaczkowa,
- Poste gry i zabawy integrujące rodzinę
- Rozgrywki Mini Golfa ( turnieje rodzinne )
- Zjazdy na letnim torze saneczkowym
- Zjazdy na pontonach
- Wycieczka rowerowa wokół jeziora Maltańskiego

Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało dyplom oraz wiele ciekawych nagród.

P1090485.JPG