info@skfpartner.poznan.pl

1% podatku

Przeznaczmy 1% naszego podatku na szczytny cel - numer KRS 78634 [...]

 

 

W imieniu wielu potrzebujących pomocy dzieci prosimy o wsparcie polegające na wypełnieniu kilku rubryk rocznego sprawozdania PIT. Sami możemy zdecydować na jaki cel wydatkowana będzie część płaconego przez nas podatku. 1% kwoty możemy przeznaczyć na działalność Organizacji Pożytku Publicznego, którą jest m.in. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej PARTNER. Poprzez wskazanie w odpowiedniej rubryce Państwa PIT-u* numeru KRS 78634 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej PARTNER przyczynicie się Państwo do tego, że kolejne grupy pokrzywdzonych przez los dzieci poznają uroki narciarstwa, aktywnego wypoczynku i zapomną o swoich wielkich problemach małego człowieka.
Dlaczego spośród wielu Organizacji Pożytku Publicznego macie Państwo wybrać właśnie nasze Stowarzyszenie?
Mamy doświadczenie, możliwości i aktywnie działamy.  Od wielu lat we współpracy z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zagrożonych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo rodzin. Wpłacona kwota w 100% będzie przeznaczona na potrzeby dzieci, korzystających z naszych programów. Zajęcia te są niezwykle atrakcyjne i cieszą się wielkim powodzeniem wśród adresatów.

 

 

*
PIT-28 – rubryka 135
PIT-36 – rubryka 311
PIT-36L – rubryka 107
PIT-37 – rubryka 123
PIT-38 – rubryka 59

PARTNER1__.jpg